Noutati

Comunicatul Asociatiei Ghizilor Montani din Romania - AGMR

Comunicatul Asociatiei Ghizilor Montani din Romania - AGMR

Dat fiind interesul sporit al agenÈ›ilor turistici pentru activități în spaÈ›iul alpin din România È™i din afara țării din ultima vreme, AGMR, ca asociaÈ›ie civilă profesională care are ca scop asigurarea È™i menÈ›inerea unui standard professional în domeniul activității de ghid montan, È›ine sa aducă la cunoÈ™tinÈ›a ghizilor montani dar È™i a publicului larg următoarele:

În România, atribuÈ›iile ghidului montan sunt îndrumarea, ghidarea, însoÈ›irea sau instruirea turiÈ™tilor în urmatoarele domenii: 

a) drumeție / trekking

b) escalada la stâncă pe o lungime sau mai mult de o lungime de coarda, alpinism È™i via-ferata

c) schi pe pârtie È™i schi în afara pârtiilor amenajate / heli-schi / freeride È™i activități în teren cu potenÈ›ial de avalanÈ™e.

Atragem atenÈ›ia, însă, că în afara graniÈ›elor  României, în spaÈ›iul alpin european È™i în alte zone montane din comunitatea europeană precum È™i în alte câteva destinaÈ›ii ca America de Sud, America de Nord È™i Noua Zeelandă, profesia de ghid montan este reglementată iar dreptul ghizilor montani de a profesa în aceste zone este rezervat exclusiv celor care îndeplinesc condiÈ›iile de mai jos:

Ghizii au urmat un program de formare acreditat de UIAGM / IFMGA / IVBV si au o diploma fie de Ghid Montan fie de Ghid Montan Aspirant provenind de la un centru de formare afiliat UIAGM / IFMGA / IVBV;

Ghizii sunt membri într-o asociaÈ›ie profesională sau într-un sindicat, oricare afiliate la UIAGM / IFMGA / IVBV, au cotizaÈ›ia plătită la zi È™i statut de membru activ;

În unele dintre aceste țări ghizii trebuie să deÈ›ină È™i să poată face dovada faptului ca posedă o asigurare profesională curentă care acoperă în mod obligatoriu raspunderea civilă  începând cu limita de 10 000 000 EUR (suplimentul de accident personal sau / È™i de pierdere de venit sunt opÈ›ionale).

În afara acestor trei condiÈ›ii fiecare ghid montan care oferă servicii într-o È›ară membru al Uniunii Europene trebuie să solicite È™i să obÈ›ina (înainte de a se deplasa la destinaÈ›ie în scop profesional), o Carte Profesională Europeană  (EPC). EPC se solicită în mod individual, online pentru fiecare È›ară/destinaÈ›ie în parte.

MenÈ›ionăm de asemenea că, în țările în care profesia este reglementată, chiar un comportament corect din punct de vedere profesional al unui ghid cu diplomă nerecunoscută în È›ara gazdă poate deveni caz penal È™i atrage sancÈ›iuni în consecință. Simpla declaraÈ›ie, chiar coroborată de către client, cum că tura nu este ghidată însă cu dovezi publice contrare (website cu anunÈ›uri, ture repetate cu grupuri diverse, etc) sunt considerate tentativă de a ascunde o activitate ilegală, inclusiv cu complicitatea clientului.

Recomandăm, aÈ™adar, ghizilor montani atestaÈ›i de AGMR sau de alt formator profesional autorizat din România, fie că sunt sau nu membri într-o asociaÈ›ie profesională recunoscută în mod legal, ca atunci când îÈ™i desfaÈ™oară activitatea în străinatate să respecte următoarele prevederi: 

- Să se informeze în prealabil È™i din proprie iniÈ›iativă, înainte de a se deplasa în È›ara gazdă despre cadrul legal de desfășurare a profesiei de ghid montan ;

- să exercite ocupația de ghid montan in țara gazdă doar daca aceasta ii recunoaște in mod explicit calificarea profesională curentă pentru activitatea pe care intentionează să o desfășoare ;

- să nu încalce legislaÈ›ia locală care determină condiÈ›iile în care poate fi prestată activitatea de ghid montan ;

- în țările în care profesia nu este reglementată recomandăm să se respecte cutumele locale în materie de ghidaj montan dacă acestea prevăd condiÈ›ii mai restrictive decât cele specifice in România. 

De asemenea, în urma câtorva accidente soldate cu victime în ultimii ani, considerăm de mare importanță să menÈ›ionăm că pentru siguranÈ›a turiÈ™tilor sau a grupurilor că ghidul montan trebuie să È›ină cont de recomandările de mai sus iar în străinătate să respecte standardele profesionale prin care se stabileÈ™te numărul participanÈ›ilor la o activitate montană È™i raportul numeric dintre aceÈ™tia È™i ghizii care o încadrează. 

În speranÈ›a de a menÈ›ine un standard calitativ È™i de siguranță ridicat al serviciilor ghizilor montani din România, AGMR invită pe această cale raspândirea informaÈ›iilor de mai sus atât în rândul ghizilor cât È™i al publicului interesat de activități montane. Deasemenea, în cazul în care sunt ghizi montani care au nevoie de îndrumări în aceste privinÈ›e, vă stăm la dispoziÈ›ie.

Consiliul Director al AsociaÈ›iei Ghizilor Montani din România

Foto credit - George Oprea


Prezentare

Asigurăm și menținem un standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor)

Ne implicăm în perfecÈ›ionarea legislaÈ›iei în domeniu în concordanță cu cerinÈ›ele È™i exigenÈ›ele impuse de dezvoltarea turismului internaÈ›ional

Detalii

AGMR 

Str. Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11

500288 Brasov

Tel: 0745 329 405

Email: info at agmr dot ro

Contact