Noutati

AGMR - coordonator al programului Erasmus Mont-Guide+

AGMR - coordonator al programului Erasmus Mont-Guide+

Asociația Ghizilor Montani din Romania în calitate de Coordonator al proiectului MONT-GUIDE+ (octombrie 2017-septembrie 2019) finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, Parteneriate Strategice, Acțiunea cheie 2, a fost gazda primei intâlniri din cadrul proiectului. 

Reuniunea a fost un bun prilej pentru reprezentanții partenerilor de proiect de a se cunoaște și de a stabili responsabilitățile și activitățile fiecăruia în cadrul proiectului.

Pornind de la problemele legate de ocupația de ghid montan în țările partenere, proiectul Mont-Guide+ își propune câteva obiective importante:

-Elaborarea unui Standard Ocupational comun pentru ocupația de ghid montan prin care dorim să creștem transparența, comparabilitatea și recunoașterea calificarii de ghid montan la nivel European utilizând instrumente și metode recunoscute (ex. ECVET, EQF, EQAVET, educație formală, non-formală și informală, etc.) și implementarea acestui standard în România și Bulgaria. 

-Îmbunătățirea calității programelor de formare profesională pentru ocupația de ghid montan. Acest obiectiv va fi realizat pe de o parte, prin ridicarea nivelului de pregatire al formatorilor  (prin schimb de bune practici între parteneri, articole de blog și evenimente de training a personalului), iar pe de alta parte prin elaboratea materialelor si a metodelor VET mixte (e-learning, practică, mobilitate, învățare la locul de muncă) care vor sta la baza implementarii unui curs pentru ghizi montani cu minimum 5 module / 15 unități, cu o durată de 1080 de ore și un nivel corespunzător de 4 EQF în perioada octombrie2018-decembrie 2019. 

-Facilitarea mobilității și capacității de inserție profesională între țările participante și la nivel european prin realizarea de activități care vizează cooperarea și schimbul de bune practici (cum ar fi: mobilitatea cursanților / formatorilor, articole pe blog și in publicații de specialitate, intâlniti între parteneri, etc) în interiorul și în afara perioadei de proiect

Iată principalele rezultate ale proiectului:

-Standard ocupațional comun pentru ocupatia de ghid montan

- Platforma de e-learning si cursuri folosind metode de invatare mixtă

- Metodologia europeana de bune practici PM2

-Minim 25 de persoane beneficiari direcți ai activităților și peste 150000 beneficiari indirecți 

-Creșterea transparenței, comparabilității și recunoașterii ocupației de ghid montan in Europa

-Imbunătățirea standardului ocupațional la nivel european

-Introducerea de competențe „verzi” în profilul ocupațional

-Creșterea mobiltății pe piața muncii în Europa 

-Îmbunătățirea puterii de angajare a ghizilor montani după certificare la nivel local/național 

-Îmbunătățirea ofertei de programele pentru turism tematic

Participanți la proiect:

Coordonator:

Asociatia Ghizilor Montani din Romania http://www.agmr.ro

Parteneri:

AITR-ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE http://www.aitr.org

Professional team S.R.L. http://www.professionalteam.ro

SC EDUFOR SRL http://www.edu-for.eu

Ecosystem Europe Association http://www.ecosystemeurope.org

Monterosa academy ASD http://www.monterosaacademy.com

Eco Monde http://www.ecomonde.com

Bulgarian Association of Guides in Natural Environment http://www.guidebg.org

Modern mountain guide occupation and training for enhancing competitiveness of European mountain tourism and increase workforce mobility of the sector (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/0470ded8-fca3-463d-bfce-07be3b23b372)

"Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei."

Foto Credit: Horia Marusca


Galerie foto


Prezentare

Asigurăm și menținem un standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor)

Ne implicăm în perfecționarea legislației în domeniu în concordanță cu cerințele și exigențele impuse de dezvoltarea turismului internațional

Detalii

AGMR

Str. Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11
500288 Brasov
Tel: 0368 402 472
Email: contact at agmr dot ro
Contact