Regulamentul de ordine interioara al AGMR

Regulamentul de ordine interioara al AGMR

Regulamentul de ordine interioara al AGMR

 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

 

Art. 1.

(a) Prezentul Regulament de Ordine Interioară completează Statutul de înfiinţare şi funcţionare al asociaţiei şi stabileşte modul lui de aplicare, reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii interne în cadrul Asociaţiei Ghizilor Montani din Romania.

 

(b) Membrii asociaţiei au dreptul de a cunoaşte si obligaţia de a respecta Statutul de înfiinţare şi funcţionare şi Regulamentul de Ordine Interioară. Dispoziţiile acestora sunt obligatorii atât pentru organele de conducere ale Asociaţiei, cât şi pentru membrii acesteia, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, pe bază de convenţii civile sau de colaboratori.

 

(c) Regulamentul de Ordine Interioara poate fi modificat în orice moment pe perioada sa de valabilitate, numai cu aprobarea majoritară a Consiliului Director.

 

Art. 2. Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) al Asociaţiei Ghizilor Montani din Romania este redactat si pus in aplicare de Consiliul Director al Asociatie.

 

Art 3.

(a) Comisia Tehnica este un for consultativ si se subordoneaza Consiliului Director.

(b) Comisia Tehnica a Asociaţiei Ghizilor Montani din Romania este compusa din:

1) Presedintele Comisiei Tehnice care coordoneaza si conduce activitatea comisiei.

2) 6 membri cate un responsabil pentru fiecare domeniu de activitate: alpinism, escalada, schi, gheata, drumetie/short roping, prim ajutor.

(c) Atributiile Comisiei Tehnice:

- elaboreaza tehnici si proceduri de lucru

- recomanda echipamente tehnice

- elaboreaza si propune modificari documentelor tehnice, standardelor de operare si regulamentului de ordine interioara.

-propune Consiliului director calendarul, instructorii, continutul procesului de formare profesionala, iar in cazul cursurilor de dezvoltare profesionala si programa, in concordanta cu Standardul ocupational

-elaboreaza procedurile de testare a candidatilor la cursurile de formare profesionala si cele de evaluare a si a cursantilor pe durata perioadei de formare

-elaboreaza formularele de raportare a evenimentelor majore raportate de membri

-analizeaza incidentele relevate profesiei de ghid montan si recomanda masuri pt. prevenirea acestora

-consiliaza Presedintele AGMR in cazul luarior publice de pozitie

(d) Pentru stabilirea Comisiei Tehnice, membrii AGMR isi pot depune o cerere insotita de CV. Comitetul Director va alege (pe competente) dintre solicitanti 6 membri si presedintele Comisiei Tehnice  

(e) Comisia tehnica se intruneste in sedinta ori de cate ori este necesar. La sedintele comisiei tehnice va lua parte un membru al Comitetului Director.CAPITOLUL II. Rolurile si prerogativele ghidului.

 

Art.4. Domeniul de activitate in competenta ghidului cuprinde: alpinismul, catararea pe stanca si gheata, drumetia, schiul in afara pistei amenajate si schiul montan , precum si orice activitate conexa cu respectarea legilor si regulamentelor in vigoare.

Art.5. Ghidul insoteste, conduce sau instruieste o persoana sau sau un grup. El stabileste numarul participantilor la tura sau activitate luand in considerare standardele profesionale, cutumele locale, abilitatea clientilor, abilitatile proprii,  dificultatea ture, lungimea sa, angajamentul sau si conditiile in care se prezinta traseul ales. Raportul admis in functie de activitatea desfasurata sunt:

 1. Trasee de drumetie montana care nu se desfasoara in teren cu pericol de avalansa sau care nu necesita utilizarea corzii pentru asigurare, chiar si pentru pasaje scurte gen saritori sau traversari, raport maxim 1:8

 2. Trasee de escalada la stanca de maxim 1 lungime de coarda, raport max 1:4

 3. Trasee de escalada pe gheata / mixt de maxim 1 lungime de coarda, raport max 1:4

 4. Trasee de escalada la stanca de 2 sau mai multe lungimi de coarda, raport max 1:2

 5. Trasee de escalada pe gheata / mixt de de 2 sau mai multe lungimi de coarda, raport max 1:2

 6. Trasee de alpinism de pana in gradul 2B romanesc sau echivalent raport maxim 1:3

 7. Trasee de alpinism de la gradul 3A romanesc in sus sau echivalent raport maxim 1:2

 8. Trasee de via ferrata de grad F, PD, AD (A si B)  raport maxim 1:5

 9. Trasee de via ferrata de grad D sau mai grele (C si mai grele)  raport maxim 1:3

 10. Schi de tura in teren facil raport maxim 1:8

 11. Schi de tura in teren complex raport maxim 1:5

 

In eventualitatea in care cutumele locale stabilesc un alt raport ghid : clienti decat cel stabilit in ROI varianta mai conservatoare este cea care primeaza iar ghidul este obligat sa o adopte.

 

Art.6. Ghidul instruieste in activitatile mentionate la art.2, si in acest scop are obligatia de a folosi cele mai potrivite metode iar efectivul de clienti pe care ii are in responsabilitate nu trebuie sa depaseasca urmatoarele rapoarte:

 

 1. Instructie in teren facil (initiere tehnici de alpinism de iarna) fara ascensiuni de varfuri si fara pericol de avalansa raport maxim 1:6

 2. Instructie in teren moderat (initiere tehnici de alpinism de iarna) cu ascensiuni de varfuri raport maxim 1:4

 3. Trasee de escalada la stanca de maxim 1 lungime de coarda, raport max 1:4

 4. Trasee de escalada pe gheata / mixt de maxim 1 lungime de coarda, raport max 1:4

 5. Trasee de escalada la stanca de 2 sau mai multe lungimi de coarda, raport max 1:2

 6. Trasee de escalada pe gheata / mixt de de 2 sau mai multe lungimi de coarda, raport max 1:2

 7. Instructie schi de tura / freeride in teren amenajat (partie) raport maxim 1:8

 8. Instructie schi de tura / freeride in afara partiilor amenajate raport maxim 1:6

 

In eventualitatea in care cutumele locale stabilesc un alt raport ghid : cursanti decat cel stabilit in ROI varianta mai conservatoare este cea care primeaza iar ghidul este obligat sa o adopte.

 

Art.7. Ghidul are obligatia sa informeze (in scris sau verbal) clientii despre riscurile pe care le comporta activitatea aleasa si de asemenea sa ii informeze ca au optiunea de a renunta oricand la activitate daca nu se simt confortabil cu traseul ales sau desfasurarea activitatii. De asemenea ghidul are obligatia sa recomande explicit clientului, inainte de nceperea activitatii,  fie verbal fie in scris, obtinerea unei asigurari personale de accident pentru activitatea avuta in vedere.

 

Art.8. Indeplineste rolul de consilier tehnic pe langa colectivitati publice sau private ca si pe langa clientela sa, mai ales in contextul stagiilor, expeditiilor. Poate deasemenea coordona activitatea alpinistilor in vederea asigurarii autonomizarii acestora in cadrul unui program organizat.

 

Art. 9. Ghidul este loial asociatiei, avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la asociatie.

 

Capitolul III. Zonele de activitate ale ghidului.

 

Art.10. Terenul de actiune al ghidului cuprinde: zonele muntoase, terenurile neumblate, stanca, zapada si gheata; -orice loc potrivit catararii sportive: blocuri de stanca, faleze, structuri artificiale; -zonele inzapezite: schi in afara pistei, schi de culoar, ture, oricare ar fi tehnicile de alunecare-inaintare (in afara partiilor amenajate).

 

Art.11. Ghidul poate organiza ascensiuni si drumetie in strainatate doar respectand urmatoarele prevederi:

 

 1. are obligatia de a se informa in prealabil si din proprie initiativa, inainte de a se deplasa in tara gazda, despre cadrul legal de desfasurare a profesiei de ghid montan

 2. are obligatia de a respecta cu strictete legislatia din tara gazda care reglementeaza competentele, drepturile si obligatiile ghidului montan precum si modul si cadrul de exercitare a meseriei de ghid montan

 3. In tarile in care profesia nu este reglementata are obligatia de a respecta cutumele locale in materie de ghidaj montan daca acestea prevad conditii mai restrictive decat acest ROICAPITOLUL III. STATUTUL ghidului

 

Art.12. Ghidul poate sa-si exercite profesiunea fie in calitate de lucrator independent, fie in calitate de salariat, prezentele dispozitii aplicandu-se in ambele cazuri.

 

Art.13. Calitatea de lucrator independent este compatibila cu lucrul in colectivitate, profesionistul pastrandu-si autonomia in organizarea si realizarea prestatiei sale.

 

Art.14. Ghidul care lucreaza in colectivitate trebuie sa asculte de constiinta sa si sa refuze orice plan care ar implica un risc evident anormal sau exagerat pentru persoanele care ii sunt incredintate. Informeaza asociatia si institutia nationala sau regionala responsabila de controlul profesiunii despre dificultatile intalnite indata ce acestea prezinta, in materie de siguranta,un grad de gravitate considerat incompatibil in raport cu datoriile profesiunii.CAPITOLUL IV. Obligatiile profesionale generale.

Art.15. Pe munte, prezenta riscurilor nu poate fi evitata. Ghidul nu poate niciodata stapani intrutotul previziunea riscurilor, nici sa garanteze o securitate absoluta clientului sau. Aceasta situatie implica prudenta, vigilenta si modestie in aprecierea conditiilor muntelui si capacitatilor oamenilor.

 

Art.16. Ghidul utilizeaza un echipament potrivit, fiabil si verificat periodic.

 

Art.17. Ghidul trebuie sa duca cu sine materialul de prim ajutor si echipamentul necesar bunei desfasurari a activitatii.

 

Art.18. In caz de accident, ghidul implicat trebuie alerteze serviciile de urgenta si sa aplice procedurile legale. Trebuie sa acorde asistenta accidentatilor in masura posibilitatilor astfel incat sa nu cauzeze nici un pericol clientilor sai.

 

Art. 1+. In cazul in care ghidul a fost implicat intr-un eveniment (incident asu accident) sau a observat o situatie exceptionala (avalansa, traseu degradat, etc), la intoarcerea din tura, are obligatia sa puna la dispozitia Comisiei Tehnice formularul de raport completat corespunzator.CAPITOLUL V Dezvoltare Profesionala Continua (DPC)

 

Art. 20. DPC este procesul de intretinere si aducere la zi a cunostintelor profesionale a fiecarui ghid montan in parte. Educatia unui ghid montan nu se sfarseste cu obtinerea diplomei si nu poate fi subiect exclusiv unei pregatiri informale, inconsistente sau episodice.

 

Art. 21. Pentru ca un ghid sa poata oferi servicii in siguranta si de calitate DPC este o necesitate. Cunostinte noi, tehnici noi, abordari noi apar si sunt comunicate  in campul profesional cu o frecventa sporita in ultimele decade iar obligatia unui profesionist este sa fie la curent cu cele mai bune practici in domeniu.

 

Art 22 Axele pe care se dezvolta pregatirea profesionala a unui ghid montan sunt 4:

 1. pregatirea profesionala de calificare (obtinerea diplomei de ghid montan)

 2. aducerea la zi a pregatirii de prim ajutor (o data pe an)

 3. practica profesionala documentata (minim 7 zile de ghidaj in 2 ani)

 4. cursuri de dezvoltare profesionala (minim 1 curs relevant profesiei la 3 ani) cicland astfel incat sa fie acoperite toate domeniile: iarna/vara/gestiunea riscului)

 

Art 23. Pentru obtinerea si pastrarea statutului de membru al AGMR toate cerintele de la Art 22 trebuie sa fie indeplinite.

 

Art 24. Pentru ca un curs de dezvoltare profesionala sa fie luat in considerare acesta trebuie sa fie relevant muncii de ghid montan. Aceste cursuri pot fi urmate atat in cadrul AGMR cat si in cadrul altor asociatii profesionale sau sub alte forme de organizare. Exemple / categorii de DPC relevante sunt:

 

 1. cursuri / workshopuri cu caracter tehnic relevante muncii de ghid montan (alpinism, escalada, schi, canyoning)

 2. cursuri / workshopuri care au ca obiect primul ajutor si/sau salvarea din mediul montan

 3. participarea in programe de monitorizare, analiza si preventie a avlanselor; participarea la cursuri / workshopuri pe aceasta tema

 4. participarea in proiecte legislative sau de dezvoltare profesionala

 5. cursuri de ‘soft skills’: cu accent pe comunicare, mediere, luarea deciziilor

 6. participarea la cursuri / obtinerea de diplome profesionale adiacente: antrenor / instructor sportiv in disciplinele: schi si escalada  

 7. cursuri de limbi straine

 

Art 25. AGMR prin Comisia Tehnica are obligatia de a organiza in fiecare an cel putin un curs de dezvoltare profesionala. Membrii AGMR au obligatia sa participe la aceste cursuri cel putin o data la 5 ani.

 

Art 26 Daca AGMR organizeaza un singur curs DPC pe an are obligatia ca la cel mult doi ani un astfel de curs sa contina elemente de gestiunea riscului.

 

Art 27 Cursurile / worksopurile DPC organizate de AGMR pot fi conduse de ghizi AGMR sau de personal competent, autorizat cu avizul scris al Comisiei Tehnice.

 

Art 28. Membrii AGMR au dreptul sa propuna la AG specificul cursurilor DPC pe care Comisia Tehnica sa le organizeze pentru anul in curs.

 

Art 29 AGMR se poate asocia cu alte organizatii si structuri (ANSMR, SMURD, etc) in a oferi astfel de programe DPCCAPITOLUL VI. Relatiile ghidului cu persoanele pe care le are in responsabilitate.

 

Art.30. In timpul exercitarii profesiunii sale, ghidul are obligatia generala de prudenta si grija, tebuie sa vegheze in special la securitatea clientilor sai si sa le acorde asistenta necesara.

 

Art.31. Ghidul vegeaza la claritatea conditiilor angajamentelor, obiectivul vizat, onorarii, cheltuieli anexe, eventuale situatii neprevazute. Respecta regulile de igiena si buna conduita, corectitudine, curtoazie, sobrietate, punctualitate si echidistanta fata de clienti.

 

Art.32. Se informeaza de posibilitatile fizice si tehnice ale clientilor sai tinand cont de tura planuita si vegheaza ca acestia sa fie corespunzator echipati.

 

Art.33. Decizia de a renunta la o tura sau de a modifica itinerariul este luata cu consultarea clientilor insa, din motive de securitate, ghidul decide in ultima instanta.

 

Art. 34. Tariful de baza minim pe ziua de ghidat este stabilit de CD si recomandat membrilor.

 

Capitolul VII. Disciplina profesionala si sanctiuni.

Art.35. Ghidul care se sustrage obligatiilor suscitate poate face obiectul sanctiunilor definite de prezentul Regulament:

(a) ghidul care se face vinovat de incalcarea Regulamentului, primeste un avertisment si pierde pentru anul in curs dreptul de a vota si de a fi ales.

(b) ghidul care, dupa un prim avertisment referitor la incalcarea uneia sau mai multor dintre normele mentionate in ROI la cap II art. 5 si 6 precum si cap III art 11 se face vinovat de o noua incalcare a acestora este exclus, din asociatie fara un al doilea avertisment

(c) cu exceptia incalcarii normelor mentionate in ROI la cap II art. 5 si 6 precum si cap III art 11 un cumul de trei avertismente atrage dupa sine excluderea din asociatie la a patra abatere

(d) sesizarile cu privire la incalcarea normelor din acest ROI pot fi aduse la cunostinta CD al AGMR de catre Comisia Tehnica, alti ghizi membri AGMR, alti ghizi montani, clienti sau public. Reclamatiile trebuie probate si reclamantul anuntat prin e-mail. Reclamatul are dreptul la a oferi clarificari in termen de 15 zile de la transmiterea instiintarii. Decizia de a da avertisment sau de a revoca calitatea de membru este a CD si trebuie prezentata in scris/prin e-mail.


Prezentare

Asigurăm și menținem un standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor)

Ne implicăm în perfecționarea legislației în domeniu în concordanță cu cerințele și exigențele impuse de dezvoltarea turismului internațional

Detalii

AGMR

Str. Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11
500288 Brasov
Tel: 0368 402 472
Email: contact at agmr dot ro
Contact