Noutati

Punctul de vedere al Asociației Ghizilor Montani din România referitor la noul Regulament al Parcului Natural Bucegi

Punctul de vedere al Asociației Ghizilor Montani din România referitor la noul Regulament al Parcului Natural Bucegi

În vederea normalizării activităților de alpinism, escaladă È™i turism montan, AsociaÅ£ia Ghizilor Montani din România (AGMR) face propuneri pentru noul Regulament al Parcului Natural Bucegi, propuneri ce urmează a fi depuse la forurile competente:

  • Ministerul Mediului, Apelor È™i Pădurilor
  • Regia NaÈ›ională a Pădurilor-Romsilva
  • AdministraÈ›ia Parcului Natural Bucegi
  • Consiliul ȘtiinÈ›ific al Parcului Natural Bucegi
  • Consiliul Consultativ al Parcului Natural Bucegi

 

Articol existent Articol modificat Justificare
Art.139. Amplasarea de noi trasee de alpinism se va face doar cu avizul favorabil al AdministraÅ£iei ÅŸi a formaÅ£iunii Salvamont din zonă la propunerea FederaÅ£iei Române de Alpinism ÅŸi Escaladă care va asigura procedura de omologare. Art.139. Amplasarea de noi trasee de alpinism se va face doar cu avizul favorabil al AdministraÅ£iei Parcului Bucegi. În legislaÈ›ia în vigoare (HG 77/2003)  nu este stipulat ca Salvamontul să avizeze amplasarea de noi trasee de alpinism/escaladă È™i nici nu avem cunoÈ™tiință ca în prezent să existe vreun for care să asigure procedurile de omologare a traseelor de alpinism.
Art.143.  Pe teritoriul Ariei Protejate, din raÅ£iuni de conservare a patrimoniului sau de siguranţă a alpiniÅŸtilor, unele trasee sau zone de căţărare pot fi declarate ca fiind “închise”, pe timp nelimitat sau în anumite sezoane si mentionate ca atare în anexa la prezentul regulament sau pe site web al Parcului Natural Bucegi. Pentru parcurgerea traseelor de cătărare din Aria Protejată este nevoie de înstiintarea administratiei parcului, si de aprobarea administratiei in cazul activitătilor cum ar fi tabere de alpinism sau escaladă, concursuri de alpinism sau escaladă, activităţi lucrative de genul cursurilor de initiere, rapeluri comerciale, team building-uri antrenamente, recreere si altele asemenea Art.143.  Pe teritoriul Ariei Protejate, din raÅ£iuni de conservare a patrimoniului unele trasee sau zone de căţărare pot fi declarate ca fiind “închise”, în anumite sezoane în baza unor studii de specialitate È™i menÈ›ionate ca atare pe site-ul web al Parcului Natural Bucegi. În cazul activităților organizate cum ar fi tabere / cursuri /  concursuri de alpinism sau escaladă, activităţi lucrative de genul team building-uri este nevoie  de aprobarea administratiei. SiguranÈ›a alpiniÈ™tilor nu intră în atribuÈ›iile AdministraÈ›iei PNB.

 

Este posibil ca raÈ›iunile pentru care anumite trasee se declară închise să se modifice, ceea ce justifică menÈ›ionarea pe site-ul web È™i nu în Anexa la Regulament.

 

Impactul asupra mediului este dat, în cazul activităților menÈ›ionate, de numărul de participanÈ›i implicaÈ›i, de aceea considerăm că este nevoie de avizul parcului în cazul în care numărul participanÈ›ilor este mare.

Art.144.  Practicarea cătărării pe stancă cu ajutorul sculelor de cătărare pe gheată -dry tooling, este interzisa in Aria Protejată. Art.144.  Practicarea cătărării pe stancă cu ajutorul sculelor de cătărare pe gheată -dry tooling în afara condiÈ›iilor de iarnă, este interzisă în Aria Protejată. ColÈ›arii È™i pioleÈ›ii reprezintă elemente tehnice esenÈ›iale pentru deplasarea în condiÈ›ii de siguranță pe zăpadă, gheață sau teren mixt.
Art.146. Se interzice ruperea plantelor, crengilor copacilor sau deteriorarea acestora pentru accesul, amenajarea sau parcurgerea traseelor de alpinism ÅŸi escaladă. Se interzice, de asemenea, deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe traseele de alpinism ÅŸi escaladă. Art.146. Se interzice distrugerea vegetaÈ›iei protejate pentru accesul, amenajarea sau parcurgerea traseelor de alpinism ÅŸi escaladă. Se interzice, de asemenea, deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau poluarea pe traseele de alpinism ÅŸi escaladă cu excepÈ›ia punctelor de asigurare. Atragem atenÈ›ia că sunt alte activități care agresează mediul într-o măsură mult mai mare decât alpinismul (cariere de piată,  expoloatari forestiere, agricultură, pescuit È™i vânătoare, cosit, pășunat, cules de fructe de pădure, ciuperci È™i plante medicinale sau accesul motorizat) .

După cum stiÈ›i, Bucegii reprezintă leagănul alpinismului românesc. Cele mai vechi trasee de alpinism din È›ară au fost făcute în acest masiv, au fost parcurse de nenumărate generaÈ›ii de alpiniÈ™ti fără nici un impact semnificativ asupra mediului.

 

Art.149.  Echiparea de trasee de escaladă sportivă este permisă numai în zonele desemnate ca zone de escaladă sportivă, a se vedea anexa, si numai cu avizul Administratiei Parcului Natural Bucegi. Echipările de trasee de escaladă sportivă se fac numai cu echipamente care îndeplinesc normele tehnice in vigoare si nu poluează natura. Art.149. Echiparea de trasee de escaladă sportivă este permisă numai cu avizul Administratiei Parcului Natural Bucegi. Echipările de trasee de escaladă sportivă se fac numai cu echipamente care îndeplinesc normele tehnice în vigoare È™i nu au un impact semnificativ asupra mediului. Ancorele fixe plasate în vederea amenajării unui traseu de alpinism/escaladă reprezintă o formă de poluare nesemnificativă.
Art.153. Este interzisă montarea de corturi, aprinderea focului, aruncarea gunoaielor, distrugerea vegetaÅ£iei, speciilor de faună, cuiburilor, cât ÅŸi folosirea pulberii de magneziu la baza versantului cât ÅŸi pe traseul de alpinism /căţărare. Art.153. Este interzisă montarea de corturi, aprinderea focului, aruncarea gunoaielor, distrugerea vegetaÅ£iei, speciilor de faună, cuiburilor. Am dori să È™tim dacă există un studiu privind impactul oxidului de magneziu folosit de alpinisti în Parcul Natural Bucegi?

Un alpinist de performanță care se cațără aproape zilnic între 4 È™i 8 ore, foloseÈ™te 500gr. oxid de magneziu /an, înseamnă că pe zi foloseÈ™te max. 3gr, ceea ce reprezintă un impact nesemnificativ asupra naturii.

Art.159.  Excursiile de grup în Aria Protejată, organizate de agenÅ£ii de turism, se desfăşoară numai cu participarea unui ghid de turism al AdministraÈ›iei Parcului Natural Bucegi sau ghid autorizat de AdministraÈ›ia Parcului Natural Bucegi. Art.159.  Excursiile de grup organizate în Aria Protejată se desfăşoară numai cu participarea unui ghid motan atestat conform legii . Articolul din Regulamentul parcului trebuie se respecte legislaÈ›ia în vigoare : OrdonanÅ£a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea ÅŸi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări si completări, Ordinul Ministrului Transporturilor, ConstrucÅ£iilor ÅŸi Turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiÅ£iile ÅŸi criteriile pentru selecÅ£ionarea, ÅŸcolarizarea, atestarea ÅŸi utilizarea ghizilor de turism È™i art. 40 din HG. 77/2003.

Prezentare

Asiguram si mentinem un standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor)

Ne implicam în perfectionarea legislatiei în domeniu în concordanta cu cerintele si exigentele impuse de dezvoltarea turismului international.

Detalii

AGMR 

Str. Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11

500288 Brasov

Tel: 0745 329 405

Email: info at agmr dot ro

Contact